سرویس دریل بتن کن توسن TOSAN

سرویس دریل بتن کن توسن TOSAN

سرویس دریل بتن کن توسن TOSAN دریل بتن کن توسن TOSAN برای شکستن بتن استفاده می شود؛ بنابراین ابزار بسیار قدرتمندی است که در طول زمان تنش زیادی را متحمل می شود و به دلیل ماهیت سنگین این ابزار، قطعات ممکن است در نهایت خراب شوند؛ بنابراین قبل از خراب شدن و تعمیر، بهتر است از …

سرویس دریل بتن کن توسن TOSAN ادامه مطلب »